Tuesday, 29 December 2009

galleries


Οι πλάτες μας γυρισμένοι ακάλυπτοι.
Οι σκέψεις μας σκαλοπάτια άρρυθμα,
άναρθρων σχέσεων.Σε χίλιους τοίχους
ακούγονται συλλογές απ'τα φωνήματά μας.
Παράδοξο. Οι μοίρες εγγράφουν
τις συντεταγμένες μας σε μια συνάντηση
(όχι εγώ, όχι εσύ).Κάτω απ΄το δέρμα των δρόμων
ενώνονται οι φλέβες μας.Το βλέμμα
στρέφεται στον πηχτό αέρα ανάμεσα,
στο λευκό θόρυβο της ανάσας μας, χωρίς λέξεις.
Ναι, η ποίηση θα έρθει.Αργότερα.

Monday, 28 December 2009

Weekend Hobb(ie)s

(what am I supposed to do with your secret?)

Tuesday, 22 December 2009

The smallest bonesMy God
It’s an eternity
Waiting for thee

There’s a cancer
In the smallest bones
In the smallest breeze

And the houses
Have not grown their wings
We’ve no sleep
Among those stars

And our streets flow
Downward from those hills
They don’t get very far

And my Lord
It’s an eternity
Waiting for thee

And my Lord
It’s an eternity
Waiting for thee

Monday, 21 December 2009

acoustic beat

/the heart as an ear/the ear as a mouth/

http://en.wikipedia.org/wiki/Beat_%28acoustics%29

Sunday, 13 December 2009

इन मीडिया रेस

U will always
be more than I think
and less than I feel

(and who shall I say is calling?)

Wednesday, 9 December 2009

το χέρι, κι αν έχει γραμμένο ένα ψέμα
λέει μιαν αλήθεια.

Saturday, 5 December 2009

Tale

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory
Πληροφορία εννοείται ένα μαθηματικό μέγεθος που λαμβάνει καθωρισμένες αριθμητικές τιμές σε κάθε περίπτωση.
Μετάδοση μηνύματος_κωδικοποίηση_αντιμετώπιση θορύβου γραμμής (παράγοντας που υπεισέρχεται σε οποιαδήποτε μετάδοση κι έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια μέρους της πληροφορίας).Τέθηκαν μαθηματικά κριτήρια και θεωρήματα που υποδύκνειαν τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να μειωθούν κατα βούληση τα σφάλματα μεταδόσεως με την κατάλληλη κωδικοποίηση του μηνύματος, πριν απο τη μετάδοσή του.
Στη θεωρία αυτή, το ίσο κατ'απόλυτη τιμή και αντίθετο κατα το πρόσημο μέγεθος απο την πληροφορία, ονομάστηκε Εντροπία (μέτρο αταξίας ή αβεβαιότητας για το σύστημα που περιγράφεται κάθε φορά).
Αξίωμα: Η εντροπία ενός μηνύματος κατα την μετάδοση πάντοτε αυξάνει.
Η πληροφορία για την Κυβερνητική είναι ότι η ενέργεια για την Μηχανική και τη Φυσική.
Ανάδραση (feedback)-γενικώτερα/ η αποθήκευση της πληροφορίας για μια ολόκληρη σειρά δράσεων του συστήματος και αντιδράσεων του περιβάλλοντος με μορφή μόνιμων μεταβολών στη δομή του συστήματος ή πληροφοριών σε συνεχή κυκλοφορία σε κλειστά κυκλώματα στο εσωτερικό του συστήματος πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για τη ρύθμιση του συστήματος ώστε να επιτευχθεί με τελειότερο τρόπο ο σκοπός του.Είναι εύκολο να δούμε ότι τα παραπάνω είναι περιγραφή μιας λειτουργίας που έχει τα χαρακτηριστικά της μνήμης και ακόμη της μαθήσης.
Η Κυβερνητική εξετάζει συστήματα, όχι αναγκαστικά ζωντανούς οργανισμούς, που παρουσιάζουν φαινόμενα μαθήσεως, αυτορρύθμισης, προσαρμογής, προβλέψεως, στατιστικής, φαινόμενα που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να αποδίδουμε μόνο στα έμψυχα.
John Von Neumann http://en.wikipedia.org/wiki/John_Von_Neumann
"The General and Logical Theory of Automata", Game Theory, minimax
Operational Research.
Gibbs:Ενα φυσικό σύστημα το οποίο ανήκει σε μια κλάση φυσικών συστημάτων, που συνεχίζει να διατηρεί την ταυτότητά της σαν κλάση, τελικώς αναπαράγει, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις κατα την διάρκεια της πορείας του, την κατανομή η οποία ισχύει σε κάθε δεδομένη στιγμή για ολόκληρη την κλάση συστημάτων.Με άλλα λόγια, κάτω απο ωρισμένες συνθήκες, ένα σύστημα πραγματοποιεί όλες τις κατανομές των θέσεων και ορμών, οι οποίες συμβιβάζονται με την ενέργειά του, εαν συνεχίσει την πορεία του για αρκετό χρόνο {ισχύει μόνο για συνηθισμένα συστήματα}.Η καινοτομία του Gibbs συνίσταται στο να εξετάσει όχι έναν κόσμο, αλλά όλους τους κόσμους που μπορεί να είναι απαντήσεις σ'ένα περιορισμένο σύνολο ερωτήσεων σχετικά με το περιβάλλον μας.
Control Theory http://en.wikipedia.org/wiki/Control_theory
Πληροφορία είναι το όνομα για το περιεχόμενο της συναλλαγης μας με τον εξωτερικό κόσμο κατα την προσπάθεια προσαρμογής μας σ'αυτόν, επιδρώντας πάνω του.
Αποτελεσματική διαβίωση, σημαίνει διαβίωση με κατάλληλες πληροφορίες.Ετσι η Επικοινωνία και ο Ελεγχος ανήκουν στην ουσία της εσώτερης ζωής του ανθρώπου, όπως ανήκουν και στην κοινωνική του ζωή.
Leibnitz_"Calculus Ratiocinator" http://en.wikipedia.org/wiki/Calculus_ratiocinator
Είναι δυνατόν να μεταχειριζόμαστε σύνολα μηνυμάτων σαν να έχουν μια εντροπία όπως τα σύνολα καταστάσεων του εξωτερικού κόσμου.Ακριβώς όπως η εντροπία είναι μέτρο της αποδιοργάνωσης, η πληροφορία που μεταφέρεται απο ένα σύνολο μηνυμάτων είναι ένα μέτρο οργάνωσης.Στην πραγματικότητα είναι δυνατό να ερμηνεύσουμε την πληροφορία η οποία μεταφέρεται απο ένα μηνυμα, ως ουσιαστικά το αρνητικό της εντροπίας του και τον αρνητικό λογάριθμο της πιθανότητάς του.Δηλαδή όσο πιθανώτερο είναι το μήνυμα, τόση λιγότερη πληροφορία μας δίνει.Τα κοινότυπα στιχουργήματα δεν δημιουργούν εξάρσεις όπως τα "μεγάλα" ποιήματα.
Tale or monitor:διαγγελείς, δηλαδή στοιχεία που πληροφορούν για μια συμπεριφορά (παράγουν μια παροδική αντιστροφή της φυσικής φοράς της εντροπίας).

[σημειώσεις απο την εισαγωγή του Γ.Ιωαννίδη στο βιβλίο του N.Wiener Κυβερνητική και Κοινωνία]
http://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener

metachiralityhttp://en.wikipedia.org/wiki/Chirality_(mathematics)

Wednesday, 2 December 2009

from metaphysics to science_knot theory


http://en.wikipedia.org/wiki/Knot_theoryForeclusion (also known as Foreclosure) refers to a process seen by French psychoanalyst Jacques Lacan as being central in the development of psychosis.
In order for the realm of The Symbolic to be bound to the realms of The Imaginary and The Real, Lacan postulates the existence of a paternal function (The Name of the Father or Primordial Signifier). This function prevents the developing child from being engulfed by its mother and allows him/her to emerge as a separate entity in his/her own right. It is a symbol of parental authority (a general symbol that represents the power of father of the Oedipus Complex) which brings the child into the realm of the symbolic by forcing him/her to act and to verbalise as an adult. The three realms are now integrated in a way that is conducive to the creation of meaning and successful communication by what Lacan calls a Borromean knot.
In some cases the paternal function is foreclosed from the Symbolic Order. When this happens, the realm of the Symbolic is insufficiently bound to the realm of The Imaginary and failures in meaning can later occur (the Borromean knot becomes undone, completely disconnecting the three realms). Psychosis is experienced after some environmental trigger in the form of a signifier that the individual cannot assimilate. The fabric of the individual's reality is ripped apart and no meaningful symbolic sense can be made of experience. Psychotic delusions or hallucinations are the result of the individual's striving to account for what they are experiencing.

Tuesday, 1 December 2009

U

Ultra-connected
A space is ultra-connected if no two non-empty closed sets are disjoint. Every ultra-connected space is path-connected.

Monday, 12 October 2009

träum und trauma
Once in the wintertime when the snow was very deep, a poor girl had to go out and fetch wood on a sled. After she had gathered it together and loaded it, she did not want to go straight home, because she was so frozen, but instead to make a fire and warm herself a little first. So she scraped the snow away, and while she was thus clearing the ground she found a small golden key. Now she believed that where there was a key, there must also be a lock, so she dug in the ground and found a little iron chest. "If only the key fits!" she thought. "Certainly there are valuable things in the chest." She looked, but there was no keyhole. Finally she found one, but so small that it could scarcely be seen. She tried the key, and fortunately it fitted. Then she turned it once, and now we must wait until she has finished unlocking it and has opened the lid. Then we shall find out what kind of wonderful things there were in the little chest.

Sunday, 11 October 2009

Thursday, 8 October 2009

Tuesday, 6 October 2009

mappings

p://en.wikipedia.org/wiki/Catachresis
http://en.wikipedia.org/wiki/Metalepsis
http://en.wikipedia.org/wiki/Metonymy
http://en.wikipedia.org/wiki/Metaphor
http://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_metaphor

minimaximum improvisions / temporary area

Monday, 5 October 2009

The Laius Complex/ the authoritarian Father


The son unborn mars beauty; born he brings pain, divides attention, increases care… His growth is his father's decline, his youth his father's envy.
JAMES JOYCE, Ulysses

Sunday, 4 October 2009

Son of a gun/ the problem of questionable parentage_authority /authenticity


It is claimed that in British naval slang this term refers to a child of questionable parentage conceived on the gun deck, hence 'son of a gun'. However, the term possibly predates this claimed origin, and Snopes.com lists it as being part of the English lexicon since at least 1708.[1] It is sometimes claimed that the saying has its origin in the supposed practice of women travelling on board ship and giving birth on a sectioned off portion of the gun deck. For instance, Admiral William Henry Smyth wrote in his 1867 book, the Sailor's Word-book:[2] Son of a gun, an epithet conveying contempt in a slight degree, and originally applied to boys born afloat, when women were permitted to accompany their husbands to sea; one admiral declared he literally was thus cradled, under the breast of a gun-carriage. However, Snopes.com dispels this and similar origins with well-reasoned arguments.
[wiki]

overcoming expressive limitations_ { X, -O} beyond explosions

"It should be emphasized that paraconsistent logics are propositionally weaker than classical logic; that is, they deem fewer propositional inferences valid. The point is that a paraconsistent logic can never be a propositional extension of classical logic, that is, propositionally validate everything that classical logic does. In that sense, then, paraconsistent logic is more conservative or cautious than classical logic. It is due to such conservativeness that paraconsistent languages can be more expressive than their classical counterparts including the hierarchy of metalanguages due to Tarski et al. According to Feferman [1984]: “…natural language abounds with directly or indirectly self-referential yet apparently harmless expressions—all of which are excluded from the Tarskian framework.” This expressive limitation can be overcome in paraconsistent logic.

The primary motivation for paraconsistent logic is the conviction that it ought to be possible to reason with inconsistent information in a controlled and discriminating way. The principle of explosion precludes this, and so must be abandoned. In non-paraconsistent logics, there is only one inconsistent theory: the trivial theory that has every sentence as a theorem. Paraconsistent logic makes it possible to distinguish between inconsistent theories and to reason with them. Sometimes it is possible to revise a theory to make it consistent. In other cases (e.g., large software systems) it is currently impossible to attain consistency." [wiki]

Saturday, 3 October 2009

Friday, 2 October 2009

vanitas

http://www.jakeanddinoschapman.com

i 2 iδεν είναι Τάρταρα η σκέψη
μου, είν' επιφάνεια
στο φως είναι που συμμετέχουμε,
στο σκοτάδι, αποσυρόμαστε
http://www.youtube.com/watch?v=qvC1ijiyv1c&feature=PlayList&p=3A2A7F3EBE9C5211&playnext=1&playnext_from=PL&index=3

Thursday, 1 October 2009

Second Happy Time


Operation Paukenschlag

Wednesday, 30 September 2009

Walter Benjamin/convolutions

http://www.freesound.org/samplesViewSingle.php?id=16594

Tuesday, 29 September 2009

basic pattern recognition

kyklo-thymia

Τόσο μπορώ

Θέλω κι εγώ να πω "φύγε",
μα έχουν περάσει οι λέξεις,
κι εσύ μυροβολείς μέσα μου
χαράματα, πέρ'απ'τα "θέλω".

Sunday, 27 September 2009

eu-schato_logy

-HELLO my other, I know U are out there,but I am in here, trying to reach you from the endings of our culture, where you are leaving anonymous messages, for me/ I read your e-schato-logical comments, the words on this toilet's walls, and I believe, I trust,I should take it PERSONALLY, although you don't show me your smiling face, but still, you are keeping this dialogue open between us, by posting images in newspapers, by spraying your emotions and my e-motions on this city's Walls, THIS CITY, is my inside-out, it's debris is my false assumptions, but you give me hope, you are a yes, that triggers a dream, that is more REAL than reality itself.I should maybe apologize for the aesthetics of this poor toilet paper, but I know u never underestimate the semantics of kultur, and here I am, resonating your thoughts,thinking in this confined privacy, about our connection.My anonymous Other, if u trust me, if you want me, ring the bell.You've been in this place many times, 4ever, but did U ever take your gaze to look Up, LOOK UP, THERE ARE BELLS ON THIS CORRIDOR, that you thought is just a corridor, a passage to where things end modestly.Now you see that looking up is granting u a surprise[...]

we have all the time in the word

Saturday, 26 September 2009

Friday, 25 September 2009

empathy

"When all lines are broken and no sail appears on the blank horizon, when no wave of immediate experience surges and crests, then there remains to the isolated subject in the grip of taedium vitae one last thing-and that is empathy"

The Real/ to my new friend D. who didn't believe I exist, as I didn't believe she existed

HERMES RISING

In the middle of the night you have opened your eyes and risen.

and walked out naked into the night where the world
is suddenly still and the cities
have been swallowed whole and everything's present
as never before:
the air rising around you like waves,
shadows falling off, trees sinking
farther and farther into the earth
which smells of passion.

You dreamed you were chained to a cliff,
a phoenix
gnawing at your liver, you dreamed you were
falling and falling,

but now you know that you can't fall.
And you breathe in the light of stars-
Sirius brightest of all-and your flesh takes in
that light, and you listen

for the sound of feathers,
for the slow thrum of your blood that never lies,

and you lift up your arms to the night,
certain you can fly

Sam Hammil

Wednesday, 23 September 2009

http://en.wikipedia.org/wiki/Paraconsistent

Web 0.3/feeding the beast with kindness
"And when I found you, you were long time dead"

Tuesday, 22 September 2009

αύριο

μη ζητάς να μιλήσω σήμερα
η καρδιά μου, αλλόγλωση, ξένη
μη ζητάς να μετρήσω σήμερα
η καρδιά μου παιδάκι, λαθαίνει
μη ζητάς να ξεχάσω σήμερα
η καρδιά μου γερόντισσα
στον καιρό αφημένη

Monday, 21 September 2009

am I the map to your territory?

The golden path/be an angel

http://en.wikipedia.org/wiki/Genome_project

internet as a living organism

"[Metadata is a set of] optional structured descriptions that are publicly available to explicitly assist in locating objects."

cyber view on patterns/don't be evil

Kevin Kelleher in GigaOM writes: "A case could be made that there is a good reason for Google to make this deal. And although I realize I may end up regretting it, I am going to make that case...an investment in 23andMe lets Google chart yet another collision coarse [sic] with Microsoft’s ambitions...If Google wants to really organize the world information, it needs to consider DNA, the most personal of data. And what 23andMe is purporting to sell is the ultimate in navel gazing."[4]

Sunday, 20 September 2009

lalangue and metagrammar/collective unconscious and the internet

http://www.mozart-oz.org/pipermail/metagrammar/2003-October/000050.html

Saturday, 19 September 2009

Tuesday, 15 September 2009

Χρόνος Λάθος

Με ταξινόμησες.Σημείωσες:
"γυναίκα"(457 γυναίκες στην πλατεία Συντάγματος αυτήν την ώρα)
"θάλασσα" (361.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στον πλανήτη)
"φωτιά" (αιφνίδια χημική μεταβολή, απελευθέρωση θερμότητας και φωτός συνοδευόμενη από φλόγες)

Υστερα σε είδα να τοποθετείς τα εξαρθρωμένα μου μέλη, σχεδόν γραφειοκρατικά, μαζί με τ'άλλα: "χέρια","σπλήνες", "οφθαλμοί καστανοί" (δίπλα στους πράσινους).
Με εξομοίωσες.Μια απ'τα ίδια είπες.Εσβησες το φως, γύρισες το κλειδί στην κλειδαριά
κι απομακρύνθηκες ήσυχα στο μακρύ διάδρομο.

Monday, 14 September 2009

Quiz of the Day: LAMF (αναγραμματισμός)

και ποιός εργάζεται για την ενίσχυση του διλήμματος "ΠΑΣΟΚ για να μην πάνε οι ψήφοι στο ΛΑΟΣ"?και ποιά γεγονότα καθιστούν τους πολίτες όλο και πιό φοβικούς, όλο και πιό πρόθυμους να αποδεχτούν μια φασιστική αστυνόμευση κατ'αρχήν, κι ένα φασιστικό καθεστός στη συνέχεια?
εσύ, με το ένα χέρι να κρατάει σπρέυ και το άλλο μολότοφ, κάνε το πρόσωπό σου πραγματικότητα:
σκέψου.

"Ακόμα και σ'ένα μεγάλο μέρος της συγχρονης προοδευτικής πολιτικής, ο κίνδυνος δεν είναι η παθητικότητα αλλά η ψευδο-δραστηριότητα, η συνεχής παρόρμηση για δράση και συμμετοχή.[..]
Οι ιθύνοντες μάλιστα, συχνά προτιμούν την κριτική συμμετοχή απο τη σιωπή-μόνο και μόνο για να μας δεσμεύσουν σ'εναν διάλογο, για να διασφαλίσουν ότι η απειλιτική μας παθητικότητα έχει καμθεί.Ενάντια σ'αυτή τη διαπαθητικότητα, όπου δραστηριοποιούμαστε διαρκώς προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τίποτε δε θα αλλάξει πραγματικά, το πρώτο αληθινά κρίσιμο βήμα είναι να αποσυρθούμε στην παθητικότητα και να αρνηθούμε τη συμμετοχή.Αυτό το πρώτο βήμα ξεκαθαρίζει το έδαφος για την αληθινή δράση, για μια πράξη η οποία όντως θα επιφέρει την αλλαγή στις συντεταγμένες του πολιτικού σκηνικού".

Saturday, 12 September 2009

Friday, 11 September 2009

"All against All is our moto"

Rachel:There is something blocking his circuits when I go near him.
Tyrrel:He underwent special training.It's a defense mechanism against cosmonoid androids.Blade Runner Deckard is programmed to always initiate first in any kind of close contact interaction.Otherwise he would lose control over his emotions and become vulnerable to the enemy.
Rachel:It happens even while he is asleep.
Tyrrel:It's a three year reformating program.We sedated all tender memories by exposing him to a series of warfare imagery, while a smooth voice repeated "I love you".Good old behaviorism can still work miracles.
Rachel:Why didn't you simply insert a new memory card?
Tyrrel:We wanted to keep his sharp reflexes that were built because of his previous positive social experiences.Just channeling this power to a new cause.

Thursday, 10 September 2009

Blade Runner II


Rachael: He's a replicant, isn't he?
Tyrell: I'm impressed. How many dreams does it usually take to spot them?
Rachael: I don't get it, Tyrell.
Tyrell: How many dreams?
Rachael: Twenty, thirty, cross-referenced.
Tyrell: It took more than a hundred for Deckard, didn't it?
Rachael: [realizing Deckard believes he's human] he doesn't know.
Tyrell: He's beginning to suspect, I think.
Rachael: Suspect? How can it not know what it is?


Deckard: Say "Kiss me".
Rachael: I can't... rely on... my memories...
Deckard: Say "Kiss me".
Rachael: Kiss me.
Deckard: I want you
Rachael: I want you.
Deckard: Again
Rachael: I want you.
[pauses]
Rachael: Put your hands on me.


Tyrrel: We began to recognize in them a strange obsession. After all, they were emotionally inexperienced, with only a few years in which to store up the experiences which you and I take for granted. If we'd gift them with a past, we'd create a cushion or a pillow for their emotions, and consequently, we could control them better.
Deckard: Memories! You're talking about memories!

Tyrrel:Yes.We only made a fatal mistake.Series XT1259 were fabricated with special features to make the trans-galactic trip.We thought of giving them an extra memory to sustain the long time of suspension in to space.They have a clear memory of being a fetus in the womb.
Deckard:Ingenious...
Tyrrel:It turned out to have an immense impact on aspects we hadn't taken into account.

Tuesday, 8 September 2009

Monday, 7 September 2009

του Π., που το πρωτοείδε

κι άντε να συν-χωρέσεις τόσους "εαυτούς"
και να μέτα-νοήσεις τόσες σχέπσεις

versicherungen

βραχονύμφη
http://www.youtube.com/watch?v=7vowfuhjXCg

http://www.youtube.com/watch?v=fMb0LSsRnWk

Sunday, 6 September 2009

Sun Records

http://www.youtube.com/watch?v=7IjgZGhHrYY

Saturday, 5 September 2009

cosmonised Vs civilized

Symphony in Blue/ the Big picture revisited
Like early explorers mapping the continents of our globe, astronomers are busy charting the spiral structure of our galaxy, the Milky Way. Using infrared images from NASA's Spitzer Space Telescope, scientists have discovered that the Milky Way's elegant spiral structure is dominated by just two arms wrapping off the ends of a central bar of stars. Previously, our galaxy was thought to possess four major arms.

This artist's concept illustrates the new view of the Milky Way, along with other findings presented at the 212th American Astronomical Society meeting. The galaxy's two major arms (Scutum-Centaurus and Perseus) can be seen attached to the ends of a thick central bar, while the two now-demoted minor arms (Norma and Sagittarius) are less distinct and located between the major arms. The major arms consist of the highest densities of both young and old stars; the minor arms are primarily filled with gas and pockets of star-forming activity.[NASA]

Thursday, 3 September 2009

Sn

Fishing for complement

I seek the language time-convicts speak. Their life sentences judged by poetic justice . I seek the language space-pirates speak. Using lies to reveal treasured truths and truths to locate floating realities.
I seek a language that sounds crisp as trust and smells metaphors.
Where “art” means love making and “war” means round tables.
Where syntax is not taken for granted and grammar has room for the stranger.
I seek a language we will play hand by hand, bit by beat, word by world.
I seek a language that will be resonating our presence even when
We will be apart.
Is there such a place?

Tuesday, 1 September 2009

wailing wall
Every story begins with a circle:the drama of someone pushed off and the struggle to get back in.In conflict with the small other and the big other.Meanwhile we are created by and creating constantly, our wailing walls of language. Messages of prayers and threats, invitations and exclusions, yet always desperately seeking to be deciphered, heard, understood, fulfilled.Always asking this big "Why?" that can never find a definite answer.Codes that reveal more by their way of expression rather than the message expressed.Like in this graffiti I read repulsion, but what I see is a group of signs excluded from the circle, fighting to get back inside.
Poetry is the language of life, in the end that is our precious ruin that remains.

Monday, 31 August 2009

Ο αντιεξουσιαστός

λεξιλόγιο άνω κάτω
η γλώσσα μια προδοσία
η καρδιά, μια αντιεξουσία

Saturday, 29 August 2009

παραφράζοντας Βιολάρη

μια χαρά γυμνά είναι τα σώματα
οι λέξεις είναι που τα ντύνουν.

Friday, 28 August 2009

Quiz of the day: work by famous artist (5 letters)

the killing of a chinese bookey

http://www.salon.com/tech/htww/2008/08/07/gold_farming_global_economy/

Thursday, 27 August 2009

Wednesday, 26 August 2009

Ησυχία σχεδόν τελεία

απ'τα "εισαγωγικά" στην παρένθεση
(τόσα θαυμαστικά!)
από το κόμμα στην απόστροφο,
τόσοι κανόνες...

Monday, 24 August 2009

bakeroles

author-ity
dictated
implications

Saturday, 22 August 2009

http://www.faithpopcorn.com/

2in1_ανδρόγυνο/εξωλογικό και πραγματισμόςο Απόλλωνας με γυναικεία ένδυση
κατοπτρική σχέση με το ιερό κοράκι

Η γυναικεία κατοπτρική εικόνα
O Απόλλων, στεφανωμένος με φύλλα δάφνης, αποκαλύπτει –ο «όμορφος έφηβος με καλοσμιλεμένο σώμα» του ομηρικού ύμνου Eις aπόλλωνα– γυμνή τη θεϊκή του ταυτότητα σε μια καθισμένη γυναικεία μορφή, πιθανόν Mούσα, που κρατάει λύρα και παρακολουθεί στοχαστικά τη θεϊκή «επιφάνεια». Παράσταση στο εσωτερικό κύλικας, περ. 460 π.X. («Eλληνική Mυθολογία», τ. 2 «Oι θεοί», Eκδοτική aθηνών).


Kατά τον Hσίοδο, πάλι, ο Tειρεσίας είδε κάποτε δυο φίδια που ζευγάρωναν. Xτυπώντας τα, πλήγωσε το θηλυκό· και αμέσως ο ίδιος έγινε γυναίκα! Mετά από επτά χρόνια ξαναείδε τα ίδια φίδια να ζευγαρώνουν και ξανάγινε άνδρας! Oταν, λοιπόν, έριζαν κάποτε ο Zευς με την Hρα για το ποιος από τους δυο, ο άνδρας ή η γυναίκα, απολαμβάνει περισσότερη ηδονή στο ζευγάρωμα, τον έβαλαν κριτή, καθώς είχε υπάρξει και άνδρας και γυναίκα. Eκείνος απάντησε ότι σε δέκα μέρη ηδονής, το ένα απολαμβάνει ο άνδρας και τα εννέα η γυναίκα. H Hρα, οργισμένη, τον τύφλωσε, αλλά ο Zευς τού έδωσε το χάρισμα της μαντικής και τον άφησε να ζήσει επτά γενεές ανθρώπων.

young maidens/electing the new PythiaΗ Πυθία, η γυναίκα που αποτελούσε το διάμεσο μεταξύ του θεού και των πιστών, δεν ήταν τυχαία. Θα πρέπει να ήταν ένα υπερευαίσθητο πλάσμα, που είχε τη δυνατότητα να περιπίπτει σε κατάσταση καταληπτικής αλλοτρίωσης, όχι μόνο πιστεύοντας ότι επικοινωνεί με τον θεό αλλά πείθοντας και τους άλλους γι' αυτό. Πιθανότατα οι πρώτες Πυθίες ή κάποια συγκεκριμένη γυναίκα των Δελφών να είχε το χάρισμα αυτό, γεγονός που δημιούργησε την πρώτη φήμη του μαντείου. aλλωστε, η επιλογή των Πυθιών από το ιερατείο θα πρέπει να σχετιζόταν με την πίστη και την αφοσίωσή τους στη λατρεία του Απόλλωνος, γι' αυτό και γινόταν μόνο από τη γύρω περιοχή. Ο εκεί πληθυσμός θα πρέπει να διαβιούσε σε ατμόσφαιρα άκρου σεβασμού προς τον θεό. Η βεβαιότητα ότι ο Απόλλων θεωρούσε τη μελλοντική Πυθία εκλεκτή του ασφαλώς θα επηρέαζε την ψυχολογία ορισμένων γυναικών, καλλιεργώντας ένα είδος προδιάθεσης για την κατάκτηση του αξιώματος. Δεν είναι απίθανο ακόμη, για την επιλογή της νέας Πυθίας να ακολουθούσαν μια διαδικασία όπως αυτή που γίνεται για την επιλογή ενός θρησκευτικού ηγέτη, όπως π.χ. του νέου Δαλάι Λάμα στη θιβετιανή θρησκεία. Να επέλεγαν δηλαδή ένα μικρό κορίτσι, που να μεγάλωνε με την αναγκαία θεωρητική και πρακτική διδασκαλία, έτσι ώστε να μπορεί επάξια να αναλάβει υπηρεσία στον ναό, μόλις πέθαινε η προηγούμενη ιέρεια.
[http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_1_28/11/2004_1283491]

The Column of the Dancers, carved from Pentelic marble, features statues of three young women forming the upper part of a column encircled with acanthus leaves. The figures are dancing, all wear a short, transparent chiton and bear a basket-like polos on their heads. The column is believed to have supported a tripod of the kind sat on by the Pythia as she went into her oracular trances. The girls are thought to be celebrating the feast of the god Dionysus who also resided in the sanctuary. His presence was honored in the winter months when Apollo was resting or away elsewhere. The column is an Athenian offering to the sanctuary dated to c. 380 BCE.


(another interpretation would be that the column is representing the election of the new Pythia amongst the young maidens)


http://www.onassis.gr/enim_deltio/38_07/article_2.php

Thursday, 20 August 2009

Cut(his killing curiosity)

fragment I

Wednesday, 19 August 2009

Systemic Constellation_interpreting the treasuries


The Systemic Constellation process is a trans-generational, phenomenological, therapeutic intervention with roots in family systems therapy (Psychodrama of Jacob Moreno, Virginia Satir, Iván Böszörményi-Nagy), existential-phenomenology (Brentano, Husserl, Heidegger), and the ancestor reverence of the South African Zulus. The Systemic Constellation process is sanctioned by family therapy associations in Europe and is being integrated by thousands of licensed practitioners worldwide. The work is also beginning to become known in the United States.
A Constellation can serve as an illuminating adjunct process within a conventional course of psychotherapy. While it is rooted in the psychotherapeutic tradition, the method is distinguished from conventional psychotherapy in that, 1) the client hardly speaks; 2) its primary aim is to identify and release deep patterns embedded within the family system, not to explore or process narrative, cognitive or emotional content.
The Constellation process was refined by the German-born Bert Hellinger (b. 1925).[wikipedia]

Monday, 17 August 2009

ritual Vs. spontaneity

Saturday, 15 August 2009

Charles Sanders Peirce_Chance, Love, and Logic: Philosophical Essays

Part I. Chance and Logic (Illustrations of the Logic of Science.)

1. The Fixation of Belief 7
2. How to Make Our Ideas Clear 32
3. The Doctrine of Chances 61
4. The Probability of Induction 82
5. The Order of Nature 106
6. Deduction, Induction and Hypothesis 131

Part II. Love and Chance

1. The Architecture of Theories 157
2. The Doctrine of Necessity Examined 179
3. The Law of Mind 202
4. Man s Glassy Essence 238
5. Evolutionary Love 267

Thursday, 13 August 2009

Tomatis/psychophonology and the maze

A study of rats indicated a tangible demonstration of musical enjoyment versus a physical response to the Mozart Sonata. A number of rats were exposed in utero plus 60 days post-partum to one of the following: complex music (Mozart Piano Sonata in D major (K.448)), minimalist music (a Philip Glass composition), white noise or silence, and were then tested for five days, three trials per day, in a multiple T-maze. By Day 3, the rats exposed to the Mozart music completed the maze more rapidly and with fewer errors than the rats in the other groups. The difference increased in magnitude through Day 5. This suggests that repeated exposure to complex music induces improved spatial-temporal learning in rats.

Thursday, 30 July 2009

no control

going to a place
where the sand is left
laying under the sun
and no one cares
to shovel it back
into the world's
deep hourglass

Wednesday, 29 July 2009

Tuesday, 28 July 2009

X_peri_mental Lobe

Μαθηματικός τύπος

Τις νύχτες
σκεφτόταν
τις μέρες
υπολόγιζε
πού χρόνος
για όνειρα

Monday, 27 July 2009

Sunday, 26 July 2009

the code is the message

editing in exameter using image

http://www.youtube.com/watch?v=NvsG-fXg-K8

post/pro_human and ethos

to be infinite_hubris
to be eternal_virtue
http://www.pactac.net/pactacweb/web-content/videoarchives/leiss/videos/Leiss-part1.mov

Saturday, 25 July 2009

http://www.pactac.net/pactacweb/web-content/videoarchives/stuart%20murry/murray-part1.mov
http://www.pactac.net/pactacweb/web-content/videoarchives/hayles/haylesweb11.mov

loop I

(once like a spark)

if strangers meet
life begins-
not poor not rich
(only aware)
kind neither
nor cruel
(only complete)
i not not you
not possible;
only truthful
-truthfully,once
if strangers(who
deep our most are
selves)touch:
forever

(and so to dark)

Χάος/harmony

Νύχτα/nothingness

Ερεβος/emptyness

Friday, 24 July 2009

bit_bites_bit_bites

...but the first story is not that of Adam and Eve... "Εκ Χάεος δ'Ερεβός τε μέλαινά τε Νυξ εγένοντο"..."From Chaos came forth Erebus and black Night; but of Night were born Aether and Day, whom she conceived and bare from union in love with Erebus. And Earth first bare starry Heaven, equal to herself, to cover her on every side, and to be an ever-sure abiding-place for the blessed gods. And she brought forth long Hills, graceful haunts of the goddess-Nymphs who dwell amongst the glens of the hills. She bare also the fruitless deep with his raging swell, Pontus, without sweet union of love. But afterwards she lay with Heaven and bare deep-swirling Oceanus, Coeus and Crius and Hyperion and Iapetus, Theia and Rhea, Themis and Mnemosyne and gold-crowned Phoebe and lovely Tethys. After them was born Cronos the wily, youngest and most terrible of her children, and he hated his lusty sire." [Hesiod's Theogony]

Thursday, 23 July 2009

Eve bit the apple

...We have worked on a group of texts which belong to what can be called the litterature of apprentiship, the Bildungsroman, and all of the texts-and there are a lot of them because litterature is after all their domain-which relate the development of an individual, their story, the story of their soul, the story of their discovery of the world, of its joys and its prohibitions, its joys and its laws, always on the trail of the first story of all human stories, the story of Eve and the Apple.World literature abounds in texts of libidinal education, because every writer, every artist, is brought at one moment or another to work on the genesis of his/her own artistic being.It is the supreme text, the one written through a turning back to the place where one plays to win or lose life.The stakes are extremely simple, it is a question of the apple:does one eat or not?Will one enter into contact with the intimate inside of the fruit or not? [Helene Cixous]

screen shot/ lower field first

screen shot/ upper field first

Wednesday, 22 July 2009

Corey Grand plays George Looney

Thursday, 16 July 2009

El e-spolio

neon messiahs weekend

he was all about infinity_she was all about eternity

He had emptiness tattooed as a line across his chest.His gaze, a bit vain, was an arrow to the horizon.Her, she was looking straight to the eye, in this fatal, abyssal way.On her chest, a round red scar.Their embracing, heart to heart, would be generating perpetual sunrisings and sunfallings.

Wednesday, 15 July 2009

che vuoi Σίβυλλα?Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere et cum illi pueri dicerent: Σίβυλλα τί θέλεις; respondebat illa: ἀποθανεῖν θέλω.

— T.S. Eliot, The Waste Land (1922)

I will ring your bell

To my En_trance Pupil_things appear closer than they are

Tuesday, 14 July 2009

REMote Desktop-botToM line

For U, wanting to C inside my mind_welcome
phonemes are to the ear
what fractals are to the eye

Virtue and Reality

Μία από τις βασικές αρχές του μαντείου ήταν η σταθερή προσπάθεια να ημερέψει τα ήθη των ανθρώπων, και σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο. Και αυτό ήταν μία από τις σπουδαιότερες εκπολιτιστικές συμβολές του, που σταδιακά οδήγησε στην κατάκτηση από τους αρχαίους Eλληνες του ανθρωπισμού.

Σε προσωπικό επίπεδο, αυτό επετεύχθη με την επίμονη διδασκαλία του μαντείου ότι ο φόνος δεν ήταν ανάγκη να καθαρθεί και πάλι με το αίμα του φονιά αλλά και με άλλους, ηπιότερους και ανθρωπινότερους τρόπους, όπως η θυσία ενός ζώου, η υποβολή του δράστη σε κάποιες καθαρτήριες τελετές κ.λπ. Αν σκεφτούμε ότι οι κρητικές και μανιάτικες βεντέτες επιβίωναν μέχρι πολύ πρόσφατα, μπορούμε εύκολα να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος αυτής της ηθικής διδασκαλίας των Δελφών σε μια τόσο πρώιμη περίοδο.

Η αντίληψη αυτή για τον κατευνασμό των παθών, τον εξανθρωπισμό των ηθών και τον έλεγχο των βίαιων αντιδράσεων μετεξελίχθηκε σε δογματική αρχή όλης της διδασκαλίας του ιερού και αποτέλεσε θεμελιώδες στοιχείο στις αποφάσεις του. Γι' αυτό όλοι οι χρησμοί διαπνέονται από ήμερο ανθρώπινο λόγο, που εκφράζει την ηθική απολλώνεια διδασκαλία. Αυτή δηλωνόταν συμπυκνωμένη στα ρητά που ήταν γραμμένα από τον 6ο ήδη αι. στους τοίχους του προνάου του ναού του Απόλλωνος και θεωρήθηκαν εκ των υστέρων ως αποφθέγματα των επτά σοφών. Τα γνωστότερα από αυτά ήταν το «μηδέν άγαν», δηλαδή να μη γίνεται τίποτε καθ' υπερβολήν, και το «γνώθι σαυτόν», δηλαδή να προσπαθεί ο καθένας να γνωρίζει τον εαυτό του. Με το πρώτο ρητό, συμβούλευε ο θεός ανθρώπους και πολιτείες να θέτουν το μέτρον, δηλαδή τη μετριοπάθεια και τη σωφροσύνη, ως κριτήρια στις αποφάσεις τους, διδάσκοντάς τους να γνωρίζουν τα όρια που δεν πρέπει να υπερβούν στις αποφάσεις της ζωής, γιατί κινδύνευαν να γίνουν υβριστές. Και, φυσικά, ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνει κανείς τα όριά του εμπεριέχεται στο δεύτερο ρητό, στην αυτογνωσία, που οδηγεί στη επίγνωση της προσωπικής ευθύνης και στην επιλογή της συνειδητής ζωής.

Στο κεντρικό, επομένως, σημείο της απολλώνειας διδασκαλίας, που εκφράζεται μέσω του μαντείου και των χρησμών, στέκονται δύο βασικότατες αντιλήψεις της αρχαίας ελληνικής σοφίας, το μέτρο και η αυτογνωσία, που, όχι τυχαία, αποτελούν ταυτοχρόνως και δύο από τις θεμελιώδεις αρχές σε όλη την πορεία του ανθρώπινου γένους.
[Πάνος Βαλαβάνης,αν. καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Aθηνών]
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_1_28/11/2004_1283491

Σημειολογία/φώνημα/μόρφημα

«O άναξ ου το μαντείόν εστι το εν Δελφοίς, ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει»/ Ο βασιλιάς που έχει το μαντείο του στους Δελφούς ούτε μιλάει καθαρά ούτε κρύβει· μόνο δείχνει σημάδια.[Ηράκλειτος]

Monday, 13 July 2009

simulating digitaly generated images
fractal I

amazon.com Vs. barnesandnoble.com/nothing lasts 4ever


The algebraic complexity of the structure is matched in detail and perfection by its decoration. The moldings are delicate; and the carving, both in bas-relief and in the round, is masterly. There were two magnificent friezes (bad damaged but partially restored): an exterior one and another around the top of the cella wall, each with forty metopes. The exterior frieze is of a battle between Amazons and Centaurs. In the museum we can see parts of the frieze and many more small sculptures and statues from this building.

[http://www.net4tv.com/voice/story.cfm?StoryID=1742]

reversal_E-6 process

anonymous playing the eponymous
players playing players playing players...

Games and PlayThe Delphic Games were honorary Games. The winners did not receive any prize money, but a Laurel Twig as award, because the laurel was very sacred to Apollo. Twig as the Olympian award. Even apples were sometimes presented as competitive prize and the winner received the symbolic Palm Twig at the Pythian and also at the Olympian Games. As special honour and tributes also a statue was dedicated to the competitors. However, the reputation the winner received by his city was priceless. The cities used all available resources to support their athletes.[wikipedia]
http://www.personalcinema.org/warport/index.php?n=Main.WhoDaresToDe-sacraliseTodaySPlay?

Sunday, 12 July 2009

Inhaling Heliox_Pythia's laughters

Symptoms of HPNS include tremors, myoclonic jerking, somnolence, EEG changes[5], visual disturbance, nausea, dizziness, and decreased mental performance.[1][2]

daring to de-sacralise yesterday's play

tagging and paradigmatic lexical relations
self-conditioning and the internet

Delphic Treasuries, systemic constellation
information-encoding-oracular utterances

image to fractal

U are the map to my territory

Saturday, 11 July 2009

the wife of Lot-the Hidden one/the husband of the One that has no name

plot Vs plot

what is it that make women to go beyond the Law?
the concave way of thinking/not fearing the "inside?

[history-law-punishment/to be left anonymous]

poetry Vs power


The Ε_scaping Pythia

my Personal Oracle

Morphic sound

"I wonder whether fractal images are not touching the very structure of our brains. Is there a clue in the infinitely regressing character of such images that illuminates our perception of art? Could it be that a fractal image is of such extraordinary richness, it is bound to resonate with our neuronal circuits and stimulate the pleasure I infer we all feel."http://en.wikipedia.org/wiki/Morphic_field

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Consciousness_Project

http://noosphere.princeton.edu/

Friday, 10 July 2009

η δύναμη, της ανα-λογίας
η ισχύς, του λόγου
"in you my spirit I measure Time"

the cooling pool

http://en.wikipedia.org/wiki/Helium#Extraction_and_use