Tuesday, 29 December 2009

galleries


Οι πλάτες μας γυρισμένοι ακάλυπτοι.
Οι σκέψεις μας σκαλοπάτια άρρυθμα,
άναρθρων σχέσεων.Σε χίλιους τοίχους
ακούγονται συλλογές απ'τα φωνήματά μας.
Παράδοξο. Οι μοίρες εγγράφουν
τις συντεταγμένες μας σε μια συνάντηση
(όχι εγώ, όχι εσύ).Κάτω απ΄το δέρμα των δρόμων
ενώνονται οι φλέβες μας.Το βλέμμα
στρέφεται στον πηχτό αέρα ανάμεσα,
στο λευκό θόρυβο της ανάσας μας, χωρίς λέξεις.
Ναι, η ποίηση θα έρθει.Αργότερα.

Monday, 28 December 2009

Weekend Hobb(ie)s

(what am I supposed to do with your secret?)

Tuesday, 22 December 2009

The smallest bonesMy God
It’s an eternity
Waiting for thee

There’s a cancer
In the smallest bones
In the smallest breeze

And the houses
Have not grown their wings
We’ve no sleep
Among those stars

And our streets flow
Downward from those hills
They don’t get very far

And my Lord
It’s an eternity
Waiting for thee

And my Lord
It’s an eternity
Waiting for thee

Monday, 21 December 2009

acoustic beat

/the heart as an ear/the ear as a mouth/

http://en.wikipedia.org/wiki/Beat_%28acoustics%29

Sunday, 13 December 2009

इन मीडिया रेस

U will always
be more than I think
and less than I feel

(and who shall I say is calling?)

Wednesday, 9 December 2009

το χέρι, κι αν έχει γραμμένο ένα ψέμα
λέει μιαν αλήθεια.

Saturday, 5 December 2009

Tale

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_theory
Πληροφορία εννοείται ένα μαθηματικό μέγεθος που λαμβάνει καθωρισμένες αριθμητικές τιμές σε κάθε περίπτωση.
Μετάδοση μηνύματος_κωδικοποίηση_αντιμετώπιση θορύβου γραμμής (παράγοντας που υπεισέρχεται σε οποιαδήποτε μετάδοση κι έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια μέρους της πληροφορίας).Τέθηκαν μαθηματικά κριτήρια και θεωρήματα που υποδύκνειαν τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν να μειωθούν κατα βούληση τα σφάλματα μεταδόσεως με την κατάλληλη κωδικοποίηση του μηνύματος, πριν απο τη μετάδοσή του.
Στη θεωρία αυτή, το ίσο κατ'απόλυτη τιμή και αντίθετο κατα το πρόσημο μέγεθος απο την πληροφορία, ονομάστηκε Εντροπία (μέτρο αταξίας ή αβεβαιότητας για το σύστημα που περιγράφεται κάθε φορά).
Αξίωμα: Η εντροπία ενός μηνύματος κατα την μετάδοση πάντοτε αυξάνει.
Η πληροφορία για την Κυβερνητική είναι ότι η ενέργεια για την Μηχανική και τη Φυσική.
Ανάδραση (feedback)-γενικώτερα/ η αποθήκευση της πληροφορίας για μια ολόκληρη σειρά δράσεων του συστήματος και αντιδράσεων του περιβάλλοντος με μορφή μόνιμων μεταβολών στη δομή του συστήματος ή πληροφοριών σε συνεχή κυκλοφορία σε κλειστά κυκλώματα στο εσωτερικό του συστήματος πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή για τη ρύθμιση του συστήματος ώστε να επιτευχθεί με τελειότερο τρόπο ο σκοπός του.Είναι εύκολο να δούμε ότι τα παραπάνω είναι περιγραφή μιας λειτουργίας που έχει τα χαρακτηριστικά της μνήμης και ακόμη της μαθήσης.
Η Κυβερνητική εξετάζει συστήματα, όχι αναγκαστικά ζωντανούς οργανισμούς, που παρουσιάζουν φαινόμενα μαθήσεως, αυτορρύθμισης, προσαρμογής, προβλέψεως, στατιστικής, φαινόμενα που μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να αποδίδουμε μόνο στα έμψυχα.
John Von Neumann http://en.wikipedia.org/wiki/John_Von_Neumann
"The General and Logical Theory of Automata", Game Theory, minimax
Operational Research.
Gibbs:Ενα φυσικό σύστημα το οποίο ανήκει σε μια κλάση φυσικών συστημάτων, που συνεχίζει να διατηρεί την ταυτότητά της σαν κλάση, τελικώς αναπαράγει, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις κατα την διάρκεια της πορείας του, την κατανομή η οποία ισχύει σε κάθε δεδομένη στιγμή για ολόκληρη την κλάση συστημάτων.Με άλλα λόγια, κάτω απο ωρισμένες συνθήκες, ένα σύστημα πραγματοποιεί όλες τις κατανομές των θέσεων και ορμών, οι οποίες συμβιβάζονται με την ενέργειά του, εαν συνεχίσει την πορεία του για αρκετό χρόνο {ισχύει μόνο για συνηθισμένα συστήματα}.Η καινοτομία του Gibbs συνίσταται στο να εξετάσει όχι έναν κόσμο, αλλά όλους τους κόσμους που μπορεί να είναι απαντήσεις σ'ένα περιορισμένο σύνολο ερωτήσεων σχετικά με το περιβάλλον μας.
Control Theory http://en.wikipedia.org/wiki/Control_theory
Πληροφορία είναι το όνομα για το περιεχόμενο της συναλλαγης μας με τον εξωτερικό κόσμο κατα την προσπάθεια προσαρμογής μας σ'αυτόν, επιδρώντας πάνω του.
Αποτελεσματική διαβίωση, σημαίνει διαβίωση με κατάλληλες πληροφορίες.Ετσι η Επικοινωνία και ο Ελεγχος ανήκουν στην ουσία της εσώτερης ζωής του ανθρώπου, όπως ανήκουν και στην κοινωνική του ζωή.
Leibnitz_"Calculus Ratiocinator" http://en.wikipedia.org/wiki/Calculus_ratiocinator
Είναι δυνατόν να μεταχειριζόμαστε σύνολα μηνυμάτων σαν να έχουν μια εντροπία όπως τα σύνολα καταστάσεων του εξωτερικού κόσμου.Ακριβώς όπως η εντροπία είναι μέτρο της αποδιοργάνωσης, η πληροφορία που μεταφέρεται απο ένα σύνολο μηνυμάτων είναι ένα μέτρο οργάνωσης.Στην πραγματικότητα είναι δυνατό να ερμηνεύσουμε την πληροφορία η οποία μεταφέρεται απο ένα μηνυμα, ως ουσιαστικά το αρνητικό της εντροπίας του και τον αρνητικό λογάριθμο της πιθανότητάς του.Δηλαδή όσο πιθανώτερο είναι το μήνυμα, τόση λιγότερη πληροφορία μας δίνει.Τα κοινότυπα στιχουργήματα δεν δημιουργούν εξάρσεις όπως τα "μεγάλα" ποιήματα.
Tale or monitor:διαγγελείς, δηλαδή στοιχεία που πληροφορούν για μια συμπεριφορά (παράγουν μια παροδική αντιστροφή της φυσικής φοράς της εντροπίας).

[σημειώσεις απο την εισαγωγή του Γ.Ιωαννίδη στο βιβλίο του N.Wiener Κυβερνητική και Κοινωνία]
http://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener

metachiralityhttp://en.wikipedia.org/wiki/Chirality_(mathematics)

Wednesday, 2 December 2009

from metaphysics to science_knot theory


http://en.wikipedia.org/wiki/Knot_theoryForeclusion (also known as Foreclosure) refers to a process seen by French psychoanalyst Jacques Lacan as being central in the development of psychosis.
In order for the realm of The Symbolic to be bound to the realms of The Imaginary and The Real, Lacan postulates the existence of a paternal function (The Name of the Father or Primordial Signifier). This function prevents the developing child from being engulfed by its mother and allows him/her to emerge as a separate entity in his/her own right. It is a symbol of parental authority (a general symbol that represents the power of father of the Oedipus Complex) which brings the child into the realm of the symbolic by forcing him/her to act and to verbalise as an adult. The three realms are now integrated in a way that is conducive to the creation of meaning and successful communication by what Lacan calls a Borromean knot.
In some cases the paternal function is foreclosed from the Symbolic Order. When this happens, the realm of the Symbolic is insufficiently bound to the realm of The Imaginary and failures in meaning can later occur (the Borromean knot becomes undone, completely disconnecting the three realms). Psychosis is experienced after some environmental trigger in the form of a signifier that the individual cannot assimilate. The fabric of the individual's reality is ripped apart and no meaningful symbolic sense can be made of experience. Psychotic delusions or hallucinations are the result of the individual's striving to account for what they are experiencing.

Tuesday, 1 December 2009

U

Ultra-connected
A space is ultra-connected if no two non-empty closed sets are disjoint. Every ultra-connected space is path-connected.