Monday, 31 October 2011

Wednesday, 26 October 2011

ανοσοποιητικό
15 χρόνια μετά θυμάμαι το δώρο της ζωής που μου ξαναχαρίστηκε.ξαναθυμάμαι και πίνω απ'το ίδιο μου το αίμα, πως ο άνθρωπος έχει την πιο απίστευτη δύναμη όταν βρεθεί στη μεγαλύτερη αδυναμία.την στιγμή που άκουσα πως ή θα μείνω και θα πολεμήσω την ασθένεια ή θα εγκαταλείψω και θα πεθάνω.κι ύστερα γαλήνη.κι ύστερα η συνειδητοποίηση της αδυσώπητης ροής της ζωής που κάνει τα πάντα να συνεχίζουν να κινούνται στους δρόμους ακόμα και ερήμην μας.οι ατέλειωτες ώρες της ησυχίας.τα συρτά βήματα στο διάδρομο με τα φώτα νυκτός ως το παράθυρο.τα δέντρα να θροϊζουν βουβά πίσω απ'το τζάμι, απέναντι στο μικρό θρίαμβο του "περπατάω", "βλέπω", "σκέφτομαι".τις ελάχιστες επίπονες κινήσεις, τις γιγάντιες νίκες της ελάχιστης αυτοεξυπηρέτησης.τα γέλια με τους συνάρρωστους.την υπέρβαση του ανυπόταχτου στις εντολές του νου σώματος.την ταπεινή έξοδο απ'το αυτοάνοσο με τη βοήθεια ανθρώπων, αλλά και με το ανεξήγητο πείσμα του βλέμματος που δεν μπορεί να διακρίνει παρά τα επόμενα τρία βήματα.μέχρι εκεί.αυτό το θυμάμαι.

Sunday, 23 October 2011

σιωπή

στο θέατρο του παραλόγου
σπασμένα μάρμαρα
σπασμένες λέξεις
σπασμένοι άνθρωποι

και πώς να βλαστήσει
ένα βλέμμα τρυφερό
μέσα σε τόση αδικία

Friday, 21 October 2011

Wednesday, 19 October 2011

Tuesday, 18 October 2011

suninside II, σχήμα κλιμακωτό

Ώσπερ σάρκα εική κεχυμένων ο κάλλιστος κόσμος.
[σαν σωρός σκουπίδια χυμένα στην τύχη ο ωραιότερος κόσμος.
(απ.124, Ηράκλειτος)]

Monday, 17 October 2011

visual haiku

dharma exams

-what is quicker than the wind?
-thought
-what can cover the earth?
-darkness
-who are more numerous, the living or the dead
-the living, because the dead are no longer
-give me an example of space
-my two hands as one
-an example of grief
-ignorance
-of poison
-desire
-an example of defeat
-victory
-which came first, day or night
-day, but it was only a day ahead
-what is the cause of world
-love
-what is your opposite
-myself
-what is madness
-a forgotten way
-and revolt?why do men revolt?
-to find beauty, either in life or in death
-and what in each of us is inevitable?
-happiness
-and what is the greatest wonder?
-each day death strikes and we live as though we were immortal.this is the greatest wonder

(στη συγκάτοικό μου που θα μου λείψει πολύ, καλή αρχή/ Mahabharata-P.Brook)

Sunday, 16 October 2011

με λογισμό και όνειρο


Ο Ηράκλειτος αρχίζει με μια προειδοποίηση.Πρέπει να προετοιμάζεται κανείς για να γνωρίσει τη θεότητα, όπως πρέπει και να ελπίζει για να ανταμώσει το ανέλπιστο:"αν δεν ελπίζεις, δεν θα βρεις το ανέλπιστο, γιατί είναι ανεξερεύνητο κι αδιάβατο", μας είχε διδάξει το απόσπασμα 18.Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο θείο σημαίνει και πως δεν θα το γνωρίσουν.Αυτό θα πει ότι η "πίστη" προηγείται της "γνώσης"; Μήπως εδώ η πίστη είναι κάτι περισσότερο από διάθεση επικοινωνίας με τη θεότητα; Ο Ηράκλειτος είναι ο πρώτος μεγάλος δυτικός στοχαστής, επειδή πρώτος αυτός προσπαθεί να συλλάβει με το λογισμό (με το λόγο) και να εκφράσει με τη γλώσσα (με το λόγο) το ένα νόημα της ολότητας του είναι.Η θεότητα ενυπάρχει στην ολότητα.Η ελπίδα και η πίστη, που ο Ηράκλειτος τις απαιτεί σαν προϋπόθεση, έχουν σκοπό να κάνουν εφικτό το διάλογο ανάμεσα στο θείο λόγο και τον ανθρώπινο.Η πίστη δεν αντιτίθεται στο λογικό ούτε η διαισθητική γνώμη στη λογική γνώση.Ο ανθρώπινος λογισμός πρέπει να είναι διαθέσιμος να δεχτεί το κάλεσμα της θεότητας.Αφού η θεότητα εξασφαλίζει τη δομή του κόσμου, ο ανθρώπινος λογισμός είναι η σύλληψη αυτής της αόρατης δομής, αυτής της καλυμμένης αρμονίας.Ο λογισμός προηγείται του συλλογισμού, χωρίς η πίστη να προηγείται του πρώτου.Ο Ηράκλειτος δεν είναι ούτε ορθολογιστής ούτε πιστός σε κάποιο δόγμα.Απλώς είναι ποιητής και στοχαστής.

[Κ. Αξελός, Ο Ηράκλειτος και η φιλοσοφία, εκδ. Εξάντας, σελ.164]

Saturday, 15 October 2011

Thursday, 13 October 2011

Monday, 10 October 2011

the face of cancer

http://www.youtube.com/watch?v=aC19fEqR5bA&feature=player_embedded

Saturday, 8 October 2011

φαιό

τόσο δα μικρό είναι αυτό το λουκέτο
με ασφαλίζει απ'τη σκέψη σου
μου υπενθυμίζει το στόμα σπηλιά
το κενό στο θώρακα
τον αέρα να γεμίζει ρυθμικά τα μέλη
εισπνοή
(κι εκπνοή)

Friday, 7 October 2011

ο σκοτεινός

Η κοσμολογία του Ηράκλειτου βγάζει συνεχώς στην επιφάνεια το λόγο του κόσμου, το φως της φύσης, κι αυτό πολύ περισσότερο σπ'ό,τι δεν εξηγεί ή δεν συναρμολογεί το μηχανισμό του σύμπαντος.Η σκέψη μιλά πάντοτε τη γλώσσα του λόγου΄κι εδώ "αγάπη της σοφίας" σημαίνει:συμφωνία με τον κόσμο, με την ομιλούσα σοφία του σύμπαντος.Ο κόσμος είναι Κόσμος επειδή είναι τάξη:η σκέψη δεν αντιμετωπίζει ποτέ ένα καθαρό χάος γιατί μόνο ο Κόσμος μπορεί να συλληφθεί.Ο Κόσμος φανερώνει την αρμονία των αντιτιθέμενων εντάσεων.Ο Burnet, υπογραμμίζει μ'επιμονή ότι αρμονία σημαίνει πρωταρχικά δομή.Άρα η κρυμμένη αρμονία του σύμπαντος, η ασύμφωνη συμφωνία του, αποτελεί ταυτόχρονα και τη δομή του.Η δομή αυτή είναι η δομή της ολότητας: είναι μια δυναμική ισορροπία όπου τα επιμέρους είναι υποταγμένα στο όλο, αφού αυτό το όλο δεν είναι αποτέλεσμα μιας απλής πρόσθεσης των στοιχείων που το αποτελούν αλλά μια ενότητα όπου η αλλαγή που γίνεται στο ένα μέρος επιφέρει μια μεταβολή της ολότητας, εφόσον το Όλο είναι αυτό που διευθύνει τη συναρμογή όλων των επιμέρους κι αποσπασματικών φαινομένων.

[Κ.Αξελός, ο Ηράκλειτος και η φιλοσοφία, εκδ.Εξάντας, σελ.145]

Thursday, 6 October 2011

προς μουλτιπερσοναλμπλόγκερς ΙΙπαιδιά, παρασυνωστίζεστε στη σκηνή.ένας-ένας.

δημογραφικά και εθνικό σύνθημα

Δείκτες της δημογραφικής σύνθεσης ενός πληθυσμού είναι ο δείκτης γήρανσης και ο δείκτης εξάρτησης. Ο δείκτης γήρανσης προκύπτει από την εκατοστιαία αναλογία του πληθυσμού με ηλικία άνω των 65 ετών, προς τον πληθυσμό με ηλικία κάτω των 14 ετών.

Ο δείκτης εξάρτησης είναι η εκατοστιαία αναλογία του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού (ηλικιακές ομάδες 0-14 και άνω των 65 ετών) προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών. Ο δείκτης γήρανσης έχει αυξηθεί κατά 45,5% μέσα σε μια δεκαετία, φτάνοντας στο 129,31, το 2006. Αντίθετα, ο δείκτης εξάρτησης παραμένει περίπου σταθερός, με τιμή 48,91 για το 2006.

Πηγή: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Δημόσια Υγεία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2008


Tuesday, 4 October 2011

Monday, 3 October 2011

Saturday, 1 October 2011